Güven Sigortacılık

Tarım Sigortası

Tarım Sigortası

Tarım Sigortası Nedir?

Üretici halkın, çiftçilik ile uğraş içerisinde olan kişilerin desteklenmesi ve pek çok olumsuz duruma korunabilmesi için tarım sigortasına ihtiyaç duyulmaktadır. İklimsel koşullarına bağlı olarak ortaya çıkabilen zararların önlenebilmesi, doğal afet sonucu meydana gelebilen tahribatları minimum düzeye indirilebilmesi için devlet destekli tarım sigortası uygulaması düzenlenmektedir. Türkiye’de bu işlem Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından yönetilmektedir. Sel, yangın, fırtına gibi doğal afetler başta olmak üzere kümes hayvanlarının yaralanması, hastalanması veya çiftçinin sağlığının bozulması gibi üretimi tehdit eden tüm durumlar tarım sigortası kapsamında yer almaktadır. Gelişen ve her geçen gün daha etkin bir rol oynayan teknoloji sayesinde günümüzde bu tür olası risklere karşı önlemler alınmaktadır. Ancak her halükârda süreci en az hasarla atlatmak adına bu sigortadan yararlanmakta fayda var.

Tarım Sigortaları Havuzu tarafından yönetilen sigorta türleri şu şekildedir;

  • Sera Sigortası
  • Bitkisel Ürün Sigortası
  • Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası
  • İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası
  • Kümes Hayvanları Hayat Sigortası
  • Arıcılık Sigortası
  • Su Ürünleri Hayat Sigortası