Güven Sigortacılık

Araç Sigortası

Araç Sigortası

Zorunlu Trafik Sigortası Nedir?

Zorunlu Trafik Sigortası, kaza yapılan herhangi bir durumda, kazayı yapan araç sahibinin kabahat ve yarattığı hasar oranına bağlı olarak meydana gelen maddi zararı tamamen veya kısmen karşılayan bir sigorta çeşididir. 2918 Sayılı Karayolları Kanunu gereğince zorunlu hale getirilen yani isteğe bağlı olmayan Trafik Sigortası, kasıtlı olarak gerçekleştirilen ya da hukuki olarak bu yönde karar verilen durumlarda geçerliliğini yitirir. Kara yollarına çıkan tüm motorlu taşıtların, trafik sigortası poliçesini yanında bulundurması faydalıdır.

Trafik Sigortasının Avantajları Nedir?

Trafiğe çıkan her araç sahibinin Zorunlu Trafik Sigortası yaptırması birçok avantajı beraberinde getirir.

Sigortanızı yaptırmadan trafiğe çıkmanız durumunda para cezası ile karşılaşabilirsiniz. 2013 yılına kadar, aracınızı kullanırken poliçeyi yanınızda bulundurmanız zorunluydu, fakat artık emniyet görevlilerimiz dijital ortamından da aracın trafik sigortası belgesine ulaşabildikleri için böyle bir zorunluluk yok. Fakat siz yine de dilerseniz belgenizi yanınızda taşıyabilirsiniz. Kısacası bu sigortanın ilk avantajı sizi ceza ödemekten kurtarması.

Kazaya dâhil olan üçüncü şahısları güvence altına alması da sigortanın bir diğer faydasıdır. Diğer bir yandan, poliçe doğrultusunda, vefat ve tedavi teminatından avukatlık giderlerine, araç teminatından kaza başına maddi hasar teminatına kadar ortaya çıkan tüm masrafları karşılayarak hem hatalı tarafı hem de mağdur olan kişileri koruması da Zorunlu Trafik Sigortası’nın önemi konusuna dikkat çeken bir diğer unsurdur.

Kasko Nedir?

“Kara Taşıtları Sigortası” veya kısa ismiyle Kasko Sigortası; bir aracın kaza yapması, yanması, çalınması ya da çalınma girişimi gibi durumlar sonucunda alacağı zararların poliçe sınırları dâhilinde giderilmesini kapsayan sigorta çeşididir. Ek teminatlar sayesinde güvenceler genişletilebilir. Bu nedenle Kasko Sigortası teminatlarını sigortayı yaptırırken incelemeniz oldukça faydalıdır.

Kasko Neden Gereklidir?

Herhangi bir zorunluluğu bulunmayan ve kaza durumlarında karşı tarafın değil; ait olduğu aracın zararlarını karşılayan Kasko Sigortası, yapılan poliçenin kurallarına göre hasarın bir kısmını ya da tamamını karşılar. Burada belirleyici olan ise kasko poliçesinde belirtilmiş teminatlardır.

Trafik Sigortası ve Kasko Arasındaki Farklar

Trafik Sigortası ve Kasko Sigortası arasındaki en temel fark; birinin zorunlu, diğerinin ise isteğe bağlı olmasıdır. Bu yüzden trafik sigortası yaptırmadan aracınızı kullanamazsınız, ancak kasko için bu tarz bir mecburiyetiniz yoktur.

Zorunlu Trafik Sigortası herhangi bir kaza halinde karşı tarafta oluşabilecek zararları kapsarken kasko, kendi aracınızla ilgili hasarları karşılar. Trafik Sigortası’nın avantajları, karşı tarafın mağduriyetini önlemeye yönelik avantajlardır. Kaskonun faydaları ise poliçe sahibinin mağduriyetini önlemeye yöneliktir.

Trafik Sigortası’nın sınırlarını devlet belirler ve sabittir. Bu nedenle oluşabilecek kaza durumlarında karşı tarafın maddi ve bedensel zararları belirli limitler dâhilinde karşılanır. Örneğin karşı tarafta oluşan hasarın toplam tutarı 50.000 TL ve Trafik Sigortasının üst limiti ise 41.000 TL olsun. Bu durumda kazanın oluşmasında payı olan kişi geri kalan 9.000 TL için Trafik Sigortası şirketi tarafından destek alamaz ve bu limit aşımını kendi imkânlarıyla karşılamak zorundadır. Kaskoda ise poliçe kapsamı genişletilebildiği için sınırları sigorta sahibinin kendisi belirler.

Zorunlu Trafik Sigortası’nın teminat limitleri belirli oranlarda olsa da Trafik Sigortası fiyatları serbest tarife üzerinden gerçekleştirilir. Bu noktada izlenebilecek en mantıklı yol; en uygun trafik sigortasını araştırıp onu yaptırmaktır. Ancak kasko için aynı durum geçerli değildir. Kasko fiyatları poliçenin neleri kapsadığına göre değişiklik gösterdiğinden temel amaç, kaskonun en ucuzunu değil en avantajlısını bulmaktır.

İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası (İMM) Nedir?

İhtiyari sigorta, isteğe bağlı bir ek teminat olarak kategorize edilir. Kullanıcıların kasko sigortaları ile beraber, talepleri üzerine oluşturabilecekleri ihtiyari mali mesuliyet sigortası, araç sahibinin üçüncü kişilere vereceği zarar hakkındadır. Üçüncü kişiye verilecek maddi, bedensel zararların zorunlu trafik sigortası kapsamının dışında kalan kısmını karşılamakla yükümlü olan ek teminat, motorlu kara taşıtları için geçerlidir. Zorunlu trafik sigortasının karşı araçta tamamını karşılamadığı maddi hasarın, kapsamı aşan tutarını tazmin eden İMM, zorunlu trafik sigortasının limitlerinin üzerindeki zararları da karşılar.

İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası (İMM) Avantajları Nelerdir?

Kasko ve trafik poliçesine eklenen İMM teminatı, araç sahibinin oluşabilecek risk durumlarında kontrolünü artırır. Maddi ve fiziksel zararları kapsamına alan İMM’de özel istekler üzerine manevi hasarlara karşı maddeler de bulunabilir. Türkiye sınırları içinde geçerli olan İMM genel şartları arasında manevi tazminat talepleri de yer alabilir. Manevi hasarların ölçümü zor olduğundan, güvence ayrıca teminatta belirtilmeli ve aylık ücretlerde belirgin farklar görülebilmektedir. Teminat limitlerinin belirlenmesi, onaylanması veya kontrolü için sigorta şirketi ile görüşülür, yapılabilecek değişiklikler hakkında bilgi alınabilir. Sigortalının kendisinin uğrayacağı zararlar, sigortalı aracın sürücüsünün kendisinin yüz yüze kalacağı hasar durumları üzerinden ileri sürülen talepler gibi maddeler ek teminatın dışındadır. İMM dışında kalan her konu kasko sözleşmesinde açıkça yazılmıştır, oluşabilecek yeni soru ve sorunlarda kaskonun kapsamı sigorta uzmanlarınca yorumlanarak sigorta sahibine bilgi verilir. Her sürücünün başına gelebilecek kazalar için hasar tazminini kolaylaştıran, üçüncü tarafların aldıkları hasarın teminatı olan kasko eki, oluşabilecek birçok büyük maliyetin önüne geçmektedir. Özellikle risk oranının yüksek olduğu, kazaların sıklıkla yaşandığı büyük şehirlerde tercih edilmesi önerilen ek teminat, trafikte içinizin rahat etmesini ve kaza durumunda karşı tarafın hasarını dert etmemenizi sağlar.